Devrimler

Siyasal Devrimler................................................
  Saltanatın Kaldırılması........................................
  Cumhuriyetin İlanı...............................................
  Halifeliğin Kaldırılması.....................................

Toplumsal Devrimler..........................................
  Kadın-Erkek Eşitliği............................................
  Şapka ve Kıyafet Devrimi...................................
  Tekke Zâviye ve Türbelerin Kapatılması .......
  Soyadı Kanunu....................................................
  Lâkap ve Unvanların Kaldırılması...................
  Uluslararası Ölçülerin Kabulü............................

Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler .....
  Öğretimin Birleştirilmesi....................................
  Yeni Türk Harflerinin Kabulü...........................
  Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması.....
  Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi............
  Güzel Sanatlarda Yenilikler..............................

01
02
03
04

05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17

Ekonomik Devrimler........................................
  Aşarın Kaldırılması..........................................
  Çiftçinin Özendirilmesi....................................
  Örnek Çiftliklerin Kurulması...........................
  Sanayi Teşvik Kanunu......................................
  I. ve II. Kalkınma Planları................................

Hukuk Devrimi....................................................
  Mecellenin Kaldırılması...................................
  Medeni Kanun....................................................

18
19
20
21
22
23

24
25
26

 

İÇİNDEKİLER
» Önsöz
» Hayatı
» Fotoğrafları
» Anıları
» Nutuk ve Demeçleri
» Ardından Söylenenler
» Mektupları
» Devrimleri
» İlkeleri
» Teşekkür
» Kaynakça
» İletişim
» Site İçi Arama
» Metin Sürümü

 
 
 
   


  Özgün Tasarım ve Araştırma: Rasim TEMUR
  İsim Hakkı ve Barındırma: Cenk KEYLAN - 3C1B Telekom

© 1999-2012 Atatürkiye.com