TAKVİMDE TARİH MEBDEİNİN TEBDİLİ HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası: 698

Kabul Tarihi: 26/12/1925

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/01/1926

Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 260

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde resmi Devlet takviminde tarih mebdei olarak beynelmilel takvim mebdei kabul edilmiştir.

Madde 2 - 1341 senesi kanunuevvelinin 31 inci gününü takip eden gün, 1926 senesi kanunusanisinin birinci günüdür.

Madde 3 - Hicrii kameri takvim ötedenberi olduğu üzere ahvali mahsusada kullanılır. Hicrii kameri ayların mebdeini rasathane resmen tesbit eder.

Madde 4 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 5 - İşbu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

 

Kaynak: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/395.html
 

  Özgün Tasarım ve Araştırma: Rasim TEMUR
  İsim Hakkı ve Barındırma: Cenk KEYLAN - 3C1B Telekom

© 1999-2012 Atatürkiye.com